مکان مناسب نصب دوربین مداربسته

مکان مناسب نصب دوربین مداربسته

 

دوربین مداربسته ایمنی محل کار خود را بایستی در کجا قرار بدهم؟ این سوال ممکن است ساده به نظر برسد. به طور خاص می خواهید چه چیزی را در دید خود داشته باشید؟