داکت چیست؟

۴۲٫PVC_Trunk

داکت یک کانال پلاستیکی درب دار است که برای محافظت و انتقال کابلها از آن استفاده می شود. از آنجایی که داکتها معمولا ضد آب نیستند استفاده از داکت تنها در محل های مسقف صورت می گیرد.

داکت ها معمولا در سایزهای استاندارد تولید می شوند و از طریق اندازه عرضی شناسایی می شوند.

سایزهای استاندارد داکت عبارتند از:

 

    داکت ۱: با اندازه ۱۰*۱۰ میلیمتر و طول ۲ متر برای هر شاخه

    داکت ۱٫۵: با اندازه ۱۵*۱۰ میلیمتر و طول ۲ متر برای هر شاخه

    داکت ۲: با اندازه ۲۰*۲۰ میلیمتر و طول ۲ متر برای هر شاخه

    داکت ۲٫۵: با اندازه ۲۰*۲۵ میلیمتر و طول ۲ متر برای هر شاخه

    داکت ۳ معمولی: با اندازه ۳۰*۳۰ میلیمتر و طول ۲ متر برای هر شاخه

    داکت ۳ ارتفاع کوتاه: با اندازه ۱۵*۳۰ میلیمتر و طول ۲ متر برای هر شاخه

    داکت ۳٫۵: با اندازه ۴۵*۳۵ میلیمتر و طول ۲ متر برای هر شاخه

    داکت ۴: با اندازه ۳۰*۴۰ میلیمتر و طول ۲ متر برای هر شاخه

    داکت ۵: با اندازه ۳۰*۵۰ میلیمتر و طول ۲ متر برای هر شاخه

    داکت ۶ معمولی: با اندازه ۴۵*۶۰ میلیمتر و طول ۲ متر برای هر شاخه

    داکت ۶ پایه بلند: با اندازه ۶۰*۶۰ میلیمتر و طول ۲ متر برای هر شاخه

    داکت ۹ معمولی: با اندازه ۴۵*۹۰ میلیمتر و طول ۲ متر برای هر شاخه

    داکت ۹ پایه بلند: با اندازه ۶۰*۹۰ میلیمتر و طول ۲ متر برای هر شاخه

 

پایگاه خبری