دزدگیر بی سیم

دزدگیر بی سیم
تاکنون نسل های مختلفی از دزدگیر بی سیم به بازار آمده است که به مرور زمان بر قابلیت های آنها افزوده شده است. نسل های جدید دزدگیر بی سیم از فناوری های بسیار نوینی برخوردارند و نسبت به انواع قدیم دزدگیر قابلیت های فراوانی دارند. در دزدگیرهای بی سیم عمدتا اطلاعات از طریق سیگنال های دستگاه مرکزی ارسال می شوند. این بدان معناست که در دزدگیر بی سیم دیگر نیازی به کابل کشی جهت اتصال سنسورها به هم و دستگاه مرکزی نمی باشد. به عبارت دیگر در دزدگیر بی سیم سنسورها نه از طریق برق شهری که از طریق باتری های درون خود تغذیه می شوند. عمر و کارایی این باتری ها عمدتا به میزان رفت و آمد در محل بستگی دارند و به همین دلیل باید پیوسته از کارایی آنها مطمئن بود. دزدگیرهای بی سیم عمدتا از طریق ارتباط تلفنی با یک یا چند نفر می توانند خطرات احتمالی را به آنها گزارش دهند. ارسال پیامک یا تماس تلفنی از جمله کارایی های این دستگاه ها می باشند. کنترل این دستگاه ها نیز از طریق تلفن ممکن است و افراد می توانند با تماس یا ارسال کد دزدگیر بی سیم را فعال یا غیرفعال کنند.