IR Cut چیست؟

۲۱۷٫IR cut

همانطور که می دانید مکانیزم همه دوربین های مدار بسته طوری طراحی شده که وقتی نور مادون قرمز به چیپ تصویر آن می رسد، رنگ تصویر به حالت سیاه و سفید تبدیل می شود یا بهتر بگوییم زمانی که در حالت شب به تصاویر دوربین های دید در شب نگاه می کنیم تصویر آن به شکل سیاه و سفید است.

در طول روز و در فضایی که نور خورشید وجود دارد، اشعه های فراوانی از خورشید متصاعد می شود که در آن مقادیری از نورهای مادون قرمز نیز یافت می شود. وجود نور مادون قرمز باعث تاثیر در رنگ تصویر دوربین مدار بسته خواهد شد.

IR CUT در واقع یک فیلتر است که برای جلوگیری از رسیدن نور مادون قرمز در طول زمان روشنایی عمل می کند. در زمان شب و تاریکی مطلق در دوربین های دید در شب نیز غیر فعال خواهد شد.